Print

www.ppc.ac.in

 

1. Dr. A.P. Bhat
2. Dr. Ananda Acharya
3. Dr. Jagadish Shetty B.
4. Dr. Prakasha Rao
5. Dr. Srikanth Rao
6. Dr. Sukanya Mary Fernandes
7. Dr. T. S. Ramesh
8. Dr. Vijayalaxmi C. Bhat
9. Mr. K. Sadashiva Rao
10. Mr. Krishnamoorthy K.
11. Mr. Premanandappa M.
12. Mr. Raghavendra
13. Mr. Sandeep K
14. Mr. Sathyanarayana
15. Mr. Shiva Kumar
16. Mr. Sukumar
17. Mrs. Chethana Amin
18. Mrs. Malathi K.
19. Mrs. Manasa
20. Mrs. Prathima Shetty
21. Mrs. Shanthi Lewis
22. Mrs. Smitha Patil
23. Mrs. Soumya Shetty
24. Mrs. Sujaya
25. Mrs. Sumana Rajendra
26. Mrs. Vasantha Ravi Prakash
27. Ms. Meenakshi Acharya
28. Ms. Prajna