Print

www.staloysius.edu.in


 1. 1 Dr Alwyn D’Sa
  2. Dr Denis Fernandes,
  3. Dr Hemachandra,
  4. Dr Ishwra Bhat ,
  5. Dr Jayaprakash Gowda
  6. Dr K.V. Nagalakshamma
  7. Dr Mukund Prabhu,
  8. Dr Narayana Bhat
  9. Dr Narayana Moolya B
  10. Dr Norbert Lobo
  11. Dr Prakash Kamath
  12. Dr Ratan Tilak Mohunta
  13. Dr Richard Gonsalves
  14. Dr Ronald Nazareth
  15. Dr Rose Veera D’Souza,
  16. Dr Saraswathi Kumari K
  17. Dr Suresh Poojary
  18 Dr Sylvia Rego
  19. Dr Veronica Judith Carlo
  20. Dr Vishanz Pinto
  21. Dr Vishwanath Badikana
  22. Mr Donnet J. D’Souza
  23. Mr B. Rajgopal Bhat
  24. Mr John E D’Silva
  25. Mr John Sherra
  26. Mr Lawrence Pinto
  27. Mr Manuel Tauro
  28. Mrs Priya Shetty
  29. Ms Aruna Kalkur T.
  30. Ms Krishnaprabha M.
  31. Ms Jyothi Miranda