ಬೆಂಗಳೂರು: ಐದು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 14 )ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ  

ಬಿ.ಜಿ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು   ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ  ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ  ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ  ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೊಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮುಕ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

Copyright © 2013 amuct.org. All Rights Reserved | Powered by eCreators
Home | News | Sitemap | Contact

Contact Us

OFFICE:
AMUCT, I Floor, Nithyananda Complex,
A.S.R.P. Road,
Near Nava Bharath Circle,
Kodialbail, Mangalore- 575 003

 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.