ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಆನಂ ಕಾರ್ಲರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಅನಿತಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ Industrialisation in Karnataka: A study of Industrial Growth in kodagu District   ಎಂಬ   ವಿಷಯವನ್ನು ದ ಮಂಡಿಸಿ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಡಾಕ್ಫ಼ರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ.      

 

Copyright © 2013 amuct.org. All Rights Reserved | Powered by eCreators
Home | News | Sitemap | Contact

Contact Us

OFFICE:
AMUCT, I Floor, Nithyananda Complex,
A.S.R.P. Road,
Near Nava Bharath Circle,
Kodialbail, Mangalore- 575 003

 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.