ಡಾ.ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪಾಯ್ಸ್,  ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು.

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ವಿಷಯ : "ಪುತ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು-  ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ"

ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ : ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಂಪಿ.

 

Copyright © 2013 amuct.org. All Rights Reserved | Powered by eCreators
Home | News | Sitemap | Contact

Contact Us

OFFICE:
AMUCT, I Floor, Nithyananda Complex,
A.S.R.P. Road,
Near Nava Bharath Circle,
Kodialbail, Mangalore- 575 003

 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.