www.sdmcujire.in

 

1. Dr. B. A. Kumara Hegde
2. Dr. B. P. Sampath Kumar
3. Dr. B. Vishwanatha
4. Dr. Jayakumar Shetty
5. Dr. K. V. Nagarajappa
6. Dr. Shalip Kumari
7. Dr. Shridhara N. Bhatta
8. Dr. Udaya Chandra
9. Mr. B. Ganapayya
10. Mr. B. Ganesh Nayak
11. Mr. Bhaskar Hegde
12. Mr. Gajanana R. Bhat
13. Mr. K. M. Radhakrishna Mayya
14. Mr. K. S. Mohananarayana
15. Mr. K. Shankaranarayana
16. Mr. Ramachandra Purohit
17. Mr. S. Sathischandra
18. Mr. Shanthi Prakash
19. Mr. Shashishekar N. Kakathkar
20. Mr. Shiva Rao
21. Mr. T. Krishna Murthy
22. Mr. T. N. Keshava
23. Mr. T. Prakash Prabhu
24. Mrs. K. N. Bojamma
25. Ms. Alphonsamma
26. Ms. Anuradha Bhat
27. Ms. K. P. Nanda Kumari
28. Ms. Savitha Kumari

 

 

Copyright © 2013 amuct.org. All Rights Reserved | Powered by eCreators
Home | News | Sitemap | Contact

OFFICE:
AMUCT, I Floor, Nithyananda Complex,
A.S.R.P. Road,
Near Nava Bharath Circle,
Kodialbail, Mangalore- 575 003

 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.